Kayıtlar

Temmuz 13, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sedasyon, Analjezi ve Kas Gevşemesi

Resim
Bir dahiliye uzmanı olarak yoğun bakıma alışma sürecinde en çok zorlandığım ve bilinmezlerle dolu konu buydu.  Hangi ilaçları ne dozda hangi kombinasyonlarda vermem gerekli. Başlaması ayrı, takibi ayrı, kesmesi de ayrı bir konu. Yoğun bakımlarda, anestezist arkadaşlarımız dışında da istekli ya da zorunlu olarak nöbete dahil olan farklı uzmanlık dallarında arkadaşlarımız var. Bu konuda bir özet yapmanın faydalı olabileceğini düşündüm. Yoğun bakım pratiğinde hastalarımıza birçok endikasyonda sedoanaljezi desteği vermekteyiz. Mekanik ventilasyona uyumun sağlanması,  ciddi hastalık ve ortam değişikliğinin neden olduğu anksiete ve ağrılarını  azaltabilmek, delirium tablosunu önleyebilmek ya da tedavi etmek,  trakeotomi açılması ve bası ülserlerinin debridmanı , PEG açılması,  bronkoskopi uygulaması gibi yatak başı girişimler esnasında hasta konforunun sağlanması başlıca kullanım alanlarımız. Serebrovasküler olay larda nöbet kontrolü sağlamanın yanı sıra akut