30 Mayıs 2020 Cumartesi

"Bel ile kaburgalar arasından çıkan su"
Kur’an-ı Kerim’in Tarık Suresi 6. ve 7. Ayetleri insanın fırlayan bir suyun parçacığından yaratıldığını ve o suyun bel ile kaburgalar arasından çıktığını belirtiyor bu hep kafamı kurcalardı. Bu akşam radyoloji Profesörü Tamer Hoca’nın evrim ile ilgili 5 dakikalık bir videosuna denk geldim. Recurren sinirin neden ters açılandığını  anlattıktan sonra, testislerin beslendiği arterlerin nereden başlangıç gösterdiğini de resimlerle çok güzel özetlemiş hocamız.

Bir anda bu ayetleri hatırladım. Testislerin kendine yakın ana arterlerden değil de nereden kanlanmasını sağladığına dikkat edince şaşırdım. Anatomi ikinci sınıfta kaldı biraz, biraz da TUS sınavına çalışırken. Biraz da ihtiyaç olunca girişimlerde yolumu bulmak için. Bu nedenle internette bir araştırma yaptım, o zamanlar bu kadar metaryel yok bir anatomi atlası vardı, bir de yemek tarifi gibi kırmızı bir kitap hatırlıyorum. Anatomi atlası yazdım yüzlerce sayfa açıldı. Tıp gelişti iftihar etmek lazım. Netice itibariyle Testisi dolduran sürahi neymiş. Suyun kaynağı neresiymiş? Hatırlamış oldum.


 

Tarık Suresi'nin ayetlerinde fırlatılan suyun nereden geldiğinden (insanın fırlayan bir suyun parçacığından yaratıldığını ve o suyun bel ile kaburgalar arasından çıktığını) bahsediyor olabilir. Bu da hekim olarak benim yorumum. Testislere taşınan suyun kaynağı kaburgalarımız ile belimiz arasındaki damar yapıları olabilir diye düşünüm bu akşam. Belki de.  “Doğrusu, biz insanı karışım olan bir damla sudan yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işiten ve gören yaptık.” (İnsan, 76/2)
  
“O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı. Sonra, onun neslini bir özden, hor görülen bir sudan oluşturdu.” (Secde, 32/7-8)

 “Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?” (Mürselat ,77/20)26 Mayıs 2020 Salı

ESICM BAŞKANININ MESAJI (05/09/2020)


DEĞERLİ ÜYELER VE ICM TOPLULUĞU ARKADAŞLARI

Mevcut pandemi, yoğun bakım gerektiren çok sayıda hastayı hastanemize getirdi. Yoğun bakım uzmanları olarak yoğun bakım ünitelerinde çok sayıda hastaya baktık ve hemşireler, müttefik sağlık profesyonelleri ve diğer uzmanlık alanlarından hekimlerle çalıştık. Bu, hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin organizasyonunda büyük bir adaptasyon ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak dahil olan tüm personel için muazzam çabalar anlamına geldi. 

Öncelikle tüm bu meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İkincisi, bu bize multidisipliner geçmişimizin önemini hatırlattı   Avrupa Yoğun Bakım Tıbbı Derneği olarak bu salgının başından beri liderlik sağladık ve topluluğumuzu bir arada tuttuk.

Bu gerçekten dayanışma ve güven zamanıdır, tek görev kritik hastalarımızın bakımıdır.

Modern yoğun bakımda, özel olarak eğitilmiş yoğunlaştırıcılar olarak, hasta bakımı ve karar verme sorumluluğunu taşıyoruz. Yoğun bakım üniteleri hastanelerde, kaynak bakımından ve yatak stoğunun bir oranı olarak giderek daha önemli bölümlerdir.
 
Birçok ülkede, doktorlar yoğunlaştırıcı olmak için temel uzmanlıklarına ek olarak ekstra eğitim alırlar ve bazı ülkelerde Yoğun Bakım Tıbbı temel bir uzmanlık alanıdır. Önemli olan, eğitim sırasında doktorların multidisipliner Yoğun Bakım Tıbbı uygulamak için yeterli zamana sahip yeterli yetkinlik kazanmasıdır.   

Hastaların eğitimli intensivistler tarafından bakılması durumunda hasta sonuçlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yoğunlaştırıcılar farklı temel uzmanlık alanlarına ve ilgi alanlarına sahip olsalar da, hastayı bir bütün olarak tedavi etmek için gerekli olan çok çeşitli beceri, bilgi ve yetkinlikleri uygulamak için genel bir yaklaşım sürdürmek zorundadırlar.
 
Avrupa Yoğun Bakım Tıbbı Derneği (ESICM), on yıldan fazla bir süre önce, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Konseyi tarafından onaylanan Yoğun Bakım Tıbbı'nda (CoBaTriCE) uluslararası yeterliliğe dayalı eğitim programını tanımladı.  

Eğitimli intensivistlerin yetkinlikleri ve bilgileri son on yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Havalandırma ve dolaşımı sürdürmek ve sadece hastanın iyileşmesini beklemek geçmişte kaldı. Yoğunlaştırıcılar günlük uygulamalarında rutin olarak CVVH, ultrason, ECMO, bronkoskopi, beslenme, antibiyotikler ve diğer birçok tedaviyi yaparlar. Fiziksel refahın yanında, hastaların ve ailelerinin zihinsel refahına ve uzun vadeli sonuçlara dair artan bir içgörüdür.  

Yoğun bakım ünitemize başvurduğumuz kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarının birçoğu solunum, böbrek, kalp, hematolojik ve hastane enfeksiyonları gibi geniş kapsamlı ve karmaşık problemler sunmaktadır. Bütün bunlar, yoğun bakım uzmanları olarak sahip olduğumuz uzman bilgi ve yetkinliklerini gerektirir.

Yoğun Bakım Tıbbı, diğer birçok uzmanlığın ötesine geçen eşsiz bir meslek haline gelmiştir. Yoğunlaştırıcı olmak sadece unvanla ilgili değil, daha çok yeterliliklerle ilgilidir . Şu anda, başka hiçbir uzmanlık, yeterlilikler ve bunları edinme süresi müfredatının bir parçası olmadığı sürece, Yoğun Bakım Ünitesinin sorumluluklarını yerine getirmek için “doğal olarak yetkin” olduğunu düşünmemelidir. Hiçbir temel uzmanlık doğal yetkinlikleri talep etmemelidir.

Yukarıda belirtildiği gibi çok disiplinli bir karaktere sahip Yoğun Bakım Üniteleri farklı uzmanlıklardan oluşabilecek personel üyelerine ihtiyaç duyar. Yoğun Bakım Tıbbı karmaşıktır ve çeşitli geçmişlerden gelen yoğunlaştırıcıların yakın işbirliği kritik hastalara yönelik bakım kalitesini artırır.
 
Yoğunlaştırıcıların Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı önemli bir konudur. Bir Avrupa ülkesinden bir tıp uzmanı, diploması otomatik olarak kabul edilerek başka bir ülkeye geçebilir. Bugün, yoğunlaştırıcı olmak için homojen eğitim ve öğretim eksikliği bu hareketi engelliyor. Bir Avrupa ülkesinden bir yoğunlaştırıcının, farklı eğitim gereklilikleri nedeniyle, sıklıkla başka bir ülkeye kaydedilmesi için ek eğitim alması gerekir.   
 
Diğer uzmanlıklar arasında paylaşılan yetkinlikleri teşvik etme ve yoğunlaştırıcıların serbest dolaşımı konusundaki liderlik Toplumumuzda mevcuttur. Bu liderliği kullandık ve kapsayıcı olarak ve Yoğun Bakım için temel özellikleri temsil eden diğer Toplumlarla işbirliği içinde yapmaya devam ediyoruz .

Avrupa Anesteziyoloji Derneği'nin (ESA) yakın zamanda üyelerine Yoğun Bakım dahil adını değiştirmeyi öneren bir mektup yayınladığını biliyoruz. Bu teklif ESICM'ye danışılmış ya da bunu kabul etmiş gibi yanlış algılanmamalıdır. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere çoğumuz anestezi uzmanları ve intensivistleriz. Temsil ettiğimiz yoğun bakımda çalışan tüm anestezistlerin kritik hastalara bakım yapma yeterliklerini kazandıklarını bildiğinden eminiz. Bir unvan, tam tersi değil, yeterlilikleri izlemelidir.

Yoğun Bakım Tıbbı ESICM'in temsil ettiği şeydir. Yaklaşımda birleşik kalalım, uzmanlığımızla ve temsil ettiğimiz şeyle gurur duyalım ve toplumumuzun platformunu kullanarak, dünyanın dört bir yanında acımasızca ve cesurca çalışan yoğun bakım profesyonellerini temsil etmek, hayat kurtarmak için kullanalım. 
 
Birlikte Yoğun Bakım Tıbbıyız.

Saygılarımla,
 
Prof. Jozef Kesecioğlu , ESICM Başkanı
Prof. Maurizio Cecconi , ESICM Başkanı

Mercedes Sosa & Luciano Pavarotti - Caruso